Takip Edin
HOSTEC Tusid İstanbul

Gündem

Aşçılar sayesinde kazanılan tek savaş: Haçova Meydan Savaşı

Yayınlanma tarihi

-

Tarihte sonucu aşçılar tarafından belirlenen tek savaş, Haçova Meydan Savaşı’dır. Eğer aşçılar, hazineye kadar ulaşan, Avusturyalı askerlere kepçe ve satırlarla saldırmasaydı, Osmanlı İmparatorluğu’nu tarihteki seyri bambaşka olabilirdi.

Savaşa giden süreç nasıl gelişmişti?

Padişah III. Murad 1595 yılında ölünce yerine geçen III. Mehmet, Osmanlı ordusunun 70 bin kişilik Avusturya ordusu tarafından yenilgiye uğratılarak Estergon Kalesi’nin kaybedildiği haberini aldı. Yönetim tecrübesi konusunda eksikleri olduğu bilinen III. Mehmet’e vezirleri tarafından dedesi Kanuni Sultan Süleyman gibi sefere ordusunun başında katılması tavsiye ediliyordu. III. Mehmet, hocası Saadettin Efendi’nin de ısrarıyla, 25 Haziran 1596 tarihinde ordunun başına geçerek İstanbul’dan hareket etti.
12 Ekim 1596’da Macaristan’ın kuzeyinde bulunan Eğri Kalesi’ni fethederek yoluna devam eden III. Mehmet, 22 Ekim 1596’da Haçova’da Avusturya ordusu ile karşı karşıya geldi. Denk olan iki ordunun (Osmanlı ordusu 110 bin, Avusturya ordusu 120 bin) 2 gün süren savaşın birinci gününde, Osmanlı ordusu Avusturya ordusuna ağır kayıplar verdirerek püskürtmeyi başarır. Fakat savaşın ikinci gününde Avusturya ordusunun sert ve şiddetli hücumu karşısında Osmanlı ordusunun sağ kanadı çöker.

Düşman hazineye kadar girer

Savaşa tanıklık eden tarihçi Peçevi’nin naklettiğine göre; Osmanlı ordusunda hazineyi muhafaza eden sipahi ve yeniçeriler dağılmış, Avusturya ordusunun askerleri hazine sandıklarının üzerine bayraklarını dikip zafer gösterileri yapmaya başlamış.
Hatta, padişahın otağına yaklaşan düşman askerleri, padişahın koruyan enderun askerleri tarafından zorlukla püskürtülmüş.
Savaşın tam bu safhasında hazinenin yağmalanmaya başladığını gören aşçılar ve seyisler ellerindeki kepçe, satır, balta ve odunlarla düşman askerlerine saldırmaya başlamış. Hazineyi yağmalayan askerlerin bir kısmını öldüren aşçılar, “kafir kaçtı!” diye bağırınca diğer düşman askerleri de korku ve panikle geri çekilmeye başlar.
Bu sırada Sinan Paşa komutasındaki askerler de düşman askerlerini arkadan sararak bataklığa doğru sürüp, büyük bir çoğunluğunu kılıçtan geçirmeyi başarır.

Devamını oku
HOSTEC Tusid İstanbul
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir